• Tartalom

2005. évi CLV. törvény

2005. évi CLV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–10. §2

11. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)3

(4) E törvény

a) 4–6. §-át és 7. §-ának (2) bekezdését a hatálybalépést követően elkövetett jogsértések miatt indított eljárásokban,

b) egyéb rendelkezéseit az (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott hatálybalépését követően indult eljárásokban és megismételt eljárásokban

kell alkalmazni.

12. § (1)–(5)4

(6) Ahol munkavédelmi jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze „munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőt” említ, azon „munkabiztonsági felügyelőt”, ahol „munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőséget” említ, azon „munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőséget” kell érteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 25. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 94. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–10. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 851. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 11. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 851. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. § (1)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 851. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére