• Tartalom

155/2005. (VIII. 11.) Korm. rendelet

155/2005. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házaspárok, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők és más szociálisan rászorultak lakásigénye kielégítése, a fiatalok otthonteremtési támogatásainak bővítése, valamint a lakbértámogatás bevezetése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletet a következők szerint módosítja:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni, a 4. §-ban foglaltak kivételével, amelyeket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)3

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 496. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 496. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére