• Tartalom

2005. évi CLXV. törvény

2005. évi CLXV. törvény

egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról1

2007.07.01.
VI. Fejezet

Záró rendelkezések


33. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2006. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit – a (3)–(4) bekezdésekben megállapított eltérésekkel – csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.
(2)3
(3) E törvény 1. §-át a hatálybalépését követően indult végrehajtási eljárásokban lehet alkalmazni.
(4) E törvény 8. §-ának (2) bekezdését és 15. §-át a hatálybalépésüket követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.
(5)–(7)4

34. § Ez a törvény a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 25. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 20. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–V. Fejezetet (1–32. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 2. § 860. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 33. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 860. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 33. § (5)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 860. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére