• Tartalom

17/2005. (VI. 23.) OM rendelet

17/2005. (VI. 23.) OM rendelet

az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–32. §2

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatálybalépése előtt megkezdett szakképzéseket még a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni, illetőleg befejezni.

(2)–(3)3

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 150. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1–32. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 33. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére