• Tartalom

2005. évi CLXXVII. törvény

2005. évi CLXXVII. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról1

2008.01.02.

1–3. §2

4. § (1) E törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3) E törvény 1. §-ában foglaltakat a hatálybalépést követően meghirdetett támogatási programok, illetve a hatálybalépést követően bejelentett támogatási igények alapján nyújtott támogatásokra kell alkalmazni, azzal, hogy az Áht. 15. §-ának (7) és (9) bekezdése szerinti feltételek meglétének igazolása az e törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértésekre vonatkozik.

(4)4 A Tir. tv. 22. §-ának (2) bekezdése alapján tulajdonba adott ingatlanokon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom e törvény hatálybalépése napján megszűnik. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan tulajdoni lapjáról az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos kérelme alapján törli.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 97. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 870. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 9. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

4

A 4. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 73. § (2) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére