• Tartalom

2005. évi CLXXIX. törvény

2005. évi CLXXIX. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–20. §2

Záró rendelkezések

21. § (1) E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy az illetményt érintő rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)–(3)3

Átmeneti rendelkezések

22. § Az e törvény 4. §-ával megállapított, a Hszt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott szolgálatteljesítési idő csökkentése 2008-ig fokozatosan történik, az alábbiak szerint:

a) 2006. évben éves átlagban heti 52 óra,

b) 2007. évben éves átlagban heti 50 óra,

c) 2008. évben éves átlagban heti 48 óra.

1–2. számú melléklet a 2005. évi CLXXIX. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 43. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 872. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 21. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 872. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–2. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 872. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére