• Tartalom

2005. évi CLXXXII. törvény

2005. évi CLXXXII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2. §3

3. §4

4–15. §5

16–18. §6

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a törvény nem érinti az e törvény hatálybalépése előtt szerv- vagy szövetátültetésre jogosító várólistára felkerült személyek szerv- vagy szövetátültetésre való jogosultságát. Azt a személyt, akinek esetében ugyanazon szerv vagy szövet átültetése a Magyarországon elvégzett korábbi szerv- vagy szövetátültetést követően, a beültetett szerv vagy szövet kilökődése miatt indokolttá vált, attól függetlenül fel kell venni a várólistára, hogy az érintett személy e törvény hatálybalépését követően jogosult-e rá.

(3) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 78. §-a alapján működő irányított betegellátási modellkísérlet e törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik. Az irányított betegellátási modellkísérletben részt vett ellátásszervező kezelésében álló, az érintett biztosítottal kapcsolatos, az ellátásszervező feladatának ellátásához szükséges – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22/B. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti – adatokat az e törvény hatálybalépését követően létrejövő irányított betegellátási rendszerben résztvevő ellátásszervező csak akkor használhatja fel, ha a biztosított az irányított betegellátási rendszerben való részvételről kapott tájékoztatását és a szolgáltatónak a rendelkezésre álló adatok ellátásszervezés keretében történő további felhasználására vonatkozó szándéknyilatkozatát követő egy hónapon belül ezt írásban nem tiltotta meg. Az adatainak kezelését megtiltó biztosítottra az Ebtv. 38/C. §-ának a 11. §-sal megállapított (9) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

(4)7

(5)8

(6)9

a)10

aa)–ae)11

af)12

b)13

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 24. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 2006: CXV. törvény 43. § (11) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 16–18. §-át a 2006: CXXXII. törvény 16. § (16) bekezdésének a) pontja, a 16. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 19. § (4) bekezdését a 2006: CXXXII. törvény 16. § (16) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 19. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 19. § (6) bekezdésének bevezető szövegrészét a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 19. § (6) bekezdésének a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 19. § (6) bekezdés a) pontjának aa)–ae) alpontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 19. § (6) bekezdése a) pontjának af) alpontját a 2006: CXV. törvény 43. § (11) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 19. § (6) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 875. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére