• Tartalom

2005. évi CLXXXVII. törvény

2005. évi CLXXXVII. törvény

a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–8. §2

9. § (1)3

(2)4

Átmeneti és záró rendelkezések

10. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2006. január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az Ltp. – e törvény 7. §-ával megállapított – 21. §-a (1)–(2) bekezdésének rendelkezéseit a 2004. május 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2004. május 1-jét követően kezdődő és már lezárult megtakarítási évekre az állami támogatás utólag is igényelhető.

(3) Az Ltp. – e törvény 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 22. §-a (3) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba és rendelkezései a hatálybalépést megelőzően kötött szerződéseknél kizárólag a hatálybalépést követően kezdődő megtakarítási évekre igényelt állami támogatásra alkalmazandóak.

(4) E törvény 4. §-át és 9. §-át a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(5)5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 99. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 880. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. § (1) bekezdését a 2007: LI. törvény 83. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 880. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 880. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére