• Tartalom

19/2005. (VII. 8.) OM rendelet

19/2005. (VII. 8.) OM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatálybalépése előtt megkezdett mesterképzéseket még a képzés megkezdésekor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni, illetőleg befejezni.

1–2. számú melléklet a 19/2005. (VII. 8.) OM rendelethez2

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére