• Tartalom

20/2005. (X. 27.) FMM rendelet

20/2005. (X. 27.) FMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. §-ának (5) bekezdésében, 13/A. §-ának (4) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésében és 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–17. §1

18–25. §2

26–28. §3

29. § (1) E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)4

(6) Az R2. 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (3) bekezdésében a „munkanélküli ellátás(ok)” kifejezés alatt „álláskeresők támogatása” kifejezést is érteni kell.

(7)–(8)5

1–2. számú melléklet a 20/2005. (X. 27.) FMM rendelethez6

1

Az 1–17. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 18–25. §-t és a 18. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 26–28. §-t és a 26. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 29. § (2)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 29. § (7)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 10. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére