• Tartalom

2005. évi XXI. törvény

2005. évi XXI. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)–(5)14

(6)15 Az a temetőtulajdonos, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni, a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)–e), illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2012. december 31-ig köteles megépíteni.

(7)16 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell szüntetni az e törvény kihirdetését megelőzően írásban már megkötött szerződések esetében legkésőbb

a) a határozott időre kötött szerződés lejártának napján,

b)17

13. §18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. május 5. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 12. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. § (7) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 59. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 12. § (7) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére