• Tartalom

218/2005. (X. 11.) Korm. rendelet

218/2005. (X. 11.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

(2)–(4)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 99. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 464. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 464. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére