• Tartalom

22/2005. (XI. 8.) IM rendelet

22/2005. (XI. 8.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. §-ának a)–c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a 21–23. §-ok tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–20. §1

21–23. §2

24–27. §3

Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1., 3., 13., 15. §-a, 16. §-ának (1) bekezdése, 17., 19., 21–23. §-a, 24. §-ának a Jnr. 1. §-a (1) bekezdését megállapító rendelkezése 2006. január 1-jén lép hatályba.

29. § (1) A rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A jogi segítői díj és a másik tagállamba továbbítandó kérelem lefordításával kapcsolatban felmerült fordítási díj megfizetése és visszatérítése során az (1) bekezdés szempontjából a jogi segítő, szakfordító teljesítés igazolásának vagy számlájának a megyei hivatalhoz történő érkezését kell tekinteni az eljárás megindulásának.

30. §4

1–2. melléklet a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelethez5

1

Az 1–20. §-t az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 126. § (1) bekezdésének d) pontja, az 1. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte 2008. május 16. napjával.

2

A 21–23. §-t és a 21. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 24–27. §-t és a 24. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 30. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–2. mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére