• Tartalom
Oldalmenü

221/2005. (X. 13.) Korm. rendelet

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2007.10.25.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–3. §1

4. § (1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

1

Az 1–3. §-t a 264/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.