• Tartalom

23/2005. (XI. 10.) IM rendelet

23/2005. (XI. 10.) IM rendelet

egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában, a Polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 21. §-ában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az 1. és 2. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–3. §1

4. § (1) Ez a rendelet – a 3. § kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni. A rendelet 3. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba és azt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(3)2

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére