• Tartalom

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről1

2008.09.01.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)2

(2) E rendelet 3–4. számú mellékleteiként kiadom a rendelet hatálya alá tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét. A 3. számú mellékletben felsorolt intézmények kizárólag a 4. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak.

(3) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2008. december 31-ig érvényes.

2. § (1)3 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(5)4

1–2. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez5

3. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez6

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére (vizsgáztatásra) feljogosított intézmények jegyzéke

Sorszám

Intézmény megnevezése és címe

1.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc, Nagy Kálmán u. 10.

2.

Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1., Pf. 29

3.

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ
1097 Budapest, Gyáli u. 33–35.

4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9., 1521 Budapest

5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

6.

Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó u. 6.

7.

Cultrade Tanfolyamszervezési és Kereskedelmi Szolgáltató Iroda
1065 Budapest, Hajós u. 31.

8.

Debreceni Egyetem ATC Felnőttképzési és Távoktatási Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

9.

Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar
4028 Debrecen, Ótemető u. 2–4.

10.

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Budapest VI., Weiner Leó u. 4., 1391 Budapest, Pf. 203

11.

Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ
3518 Miskolc, Erenyő u. 1., 3510 Miskolc, Pf. 560

12.

FÜTI Omega Kiadmányozási és Oktatási Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13–15., 1701 Budapest, Pf. 105

13.

Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

14.

Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi I. u. 13.

15.

Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
7634 Pécs, Bázis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90

16.

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
7624 Pécs, Boszorkány út 2.

17.

Rendőrtiszti Főiskola
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.

18.

RND Stúdió Oktatási, Kereskedelmi és Ügynöki Bt.
1074 Budapest, Vörösmarty M. u. 12/B

19.

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.
1135 Budapest, Mór u. 2–4., 1394 Budapest, Pf. 397

20.

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1., 9007 Győr, Pf. 701

21.

Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123., Pf. 8

22.

Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
1146 Budapest, Thököly út 74.

23.

Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Szombathely, Akacs M. u. 1–3., 9701 Szombathely, Pf. 190

24.

OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

25.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

A)
1. A 4. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.
2. A 12. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.
3. A 24. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi és az észak-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.
4. A 25. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére a közép-magyarországi, a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli, a dél-dunántúli, az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.

4. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez7

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok

OKJ szám

A szakképesítés megnevezése

A szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézmény sorszáma a 3. számú mellékletben

71

5801

01

Építési műszaki ellenőr I.
(a szakirány megjelölésével)

4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.

53

5801

03

Építési műszaki ellenőr II.
(a szakirány megjelölésével)

4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.

71

5483

01

Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr

10.

34

5483

01

Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-
szerelő

10.

54

7899

03

Ingatlankezelő

4., 12., 17., 19., 23.

52

3439

02

Ingatlanközvetítő

2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 23., 24., 25.

54

3439

02

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

4., 12.

52

7899

03

Társasházkezelő

1., 3., 4., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 23.

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 153. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

3

A 2. § (1) bekezdése a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

4

A 2. § (2)–(5) bekezdését a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

5

Az 1–2. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

6

A 3. számú melléklet a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 2. §-át és 3. § (1) bekezdését.

7

A 4. számú melléklet a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő vizsgaszervezés esetén is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére