• Tartalom

3/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

3/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban elsősorban a fiatalok otthonteremtési támogatásainak bővítése, valamint a lakbértámogatás bevezetése érdekében a lakáscélú állami támogatásokat a következők szerint módosítja:

1–19. §1

20. § (1) E rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a (3)–(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel a hatálybalépést követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(4) Az R. – e rendelet 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított – 5/A. §-ának (6) bekezdésében említett, a gyermekvállalás teljesítésének, illetve a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasság felbontását igazoló okmányt, bírósági ítéletet e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell bemutatni a hitelintézetnek, ha az igazoló okmány kiállítására, a bírósági ítélet jogerőre emelkedésére e rendelet hatálybalépése előtt került sor.

(5) Az R. – e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 24. §-ának új (11) bekezdését e rendelet hatálybalépését követő hónap hitelintézeti előlegigényléseitől kezdődően kell alkalmazni.

(6) Az R. – e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 24. §-ának új (12) bekezdését e rendelet hatálybalépését követően megkötött kölcsönszerződésekre kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet 22. §-ának c) pontjával hatályon kívül helyezett adó-visszatérítési támogatás tekintetében a 2005. január 31. napján hatályos szabályozást kell alkalmazni, ha

a) az adásvételi szerződés megkötésére, illetve

b) az építési engedély kiadására

e rendelet hatálybalépése előtt került sor.

(8) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően magánszemély által értékesítési céllal épített lakás tekintetében 2005. január 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az építendő új lakásra vonatkozó építési engedély iránti kérelmét az értékesítő magánszemély első ízben e rendelet hatálybalépését megelőzően az illetékes hatósághoz benyújtotta, továbbá az erről szóló írásos igazolást az értékesítést, illetve bérbeadást megelőzően a hitelintézetnek bemutatja.

21–22. §2

1

Az 1–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 21–22. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 573. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére