• Tartalom

30/2005. (VI. 27.) BM rendelet

30/2005. (VI. 27.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói támogatásokról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 87. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érintett érdek-képviseleti szervekkel egyetértésben – a lakáscélú munkáltatói támogatásokról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: Tr.) és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendelem el:

1–11. §2

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 2. §-a (2) bekezdésének j) és k) pontja hatályát veszti. Ezt a rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 31. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával. E módosító rendelet 27. §-a alapján rendelkezéseit a benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére