• Tartalom

310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének h) és j) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–9. §2

Vegyes rendelkezések

10. § (1) A közoktatási feladatot ellátó intézmény birtokában lévő, még fel nem használt pedagógus igazolvány-nyomtatvány 2008. szeptember 1-jéig terjedő érvényességgel adható ki, a pedagógusnak átadott, további érvényesítésre alkalmas igazolvány 2008. szeptember 1-jéig érvényesíthető. A 2006. szeptember 1-jét megelőzően nyugállományba vonult pedagógus igazolványának érvényességét e rendelet nem érinti.

(2)–(3)3

(4)4

Hatályba léptető rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (3) bekezdése 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)5

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 3. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 405. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 405. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. § (4) bekezdését a 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 11. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 405. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére