• Tartalom

41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet

41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról

2008.04.17.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (1)–(2), (4), (6), (7)–(9) és (16) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet 1., 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján megállapított jogtalanul igénybe vett összeg után teljesítendő igénybevételi kamatfizetési kötelezettségeket önkormányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Állami Számvevőszék által feltárt, a helyi önkormányzatok részéről a 2004. évben jogosulatlanul igénybe vett, valamint az őket többletként megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként részletezett összegeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §1

5. § Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § A jövedelemkülönbség mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő önkormányzatok teljes körű elszámolását az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított visszafizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § A megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolásában az Állami Számvevőszék által feltárt eltéréseket a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2003. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok fel nem használt összegeinek elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Állami Számvevőszék által 2004. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul igénybe vett területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások visszafizetési kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. § A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. §-ának (16) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat megillető összegekről készült táblázatot a 13. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az 1000 forinton aluli összegek nem képezik visszafizetési kötelezettség tárgyát.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

3. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

4. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

5. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez2

6. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

7. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

8. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

9. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

10. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

11. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

12. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

13. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

1

A 4. §-t az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV. 17.) AB határozatának 2. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

2

Az 5. számú mellékletnek az Alsódobsza, Berkenye, Csongrád, Diósjenő, Felgyő, Gyúró, Kisdorog, Kiskunmajsa, Magyaregregy, Martonvásár, Megyaszó, Mucsony, Nógrád, Noszvaj, Poroszló, Ráckeresztúr, Sarud, Sóstófalva, Szomolya, Tevel, Tiszanána, Tordas, Újcsanálos, Závod, valamint Újlőrincfalva és Mezőzombor önkormányzatára vonatkozó sorait az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV. 17.) AB határozatának 2. pontjával megsemmisítette 2008. április 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére