• Tartalom

45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM– NKÖM–TNM együttes rendelet

45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM– NKÖM–TNM együttes rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 3. alpontjában, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 9. § e) pontjában, a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 17. §-a (4) bekezdés c) pontjában, az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. § (1) bekezdés b) pontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának b) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 59. § (4) bekezdésében, a 85. § b) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a (2) bekezdésének k), l) és p) pontjaiban, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (2) bekezdése a), g), i), illetve r) pontjaiban és (4) bekezdésében, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. §-ának (2) bekezdésében, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (4) bekezdésének g) és h) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének j) és k) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §-a (2) bekezdésének d) és f) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjaiban, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (4) bekezdésének j) pontjában és a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

1–3. §1

4. §2

5–6. §3

7. §4

8. §5

9–21. §6

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)7

1–2. számú melléklet a 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együttes rendelethez8

3–7. számú melléklet a 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együttes rendelethez9

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. §-t a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9–21. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 22. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 1–2. számú mellékletet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3–7. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére