• Tartalom
Oldalmenü

56/2005. (III. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről

2005.03.30.

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 55/1978. (XII. 10.) MT rendeletet e rendelettel hatályon kívül helyezi.

2. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény hatálybalépése napján lép hatályba.