• Tartalom

2005. évi LXVIII. törvény

2005. évi LXVIII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról1

2008.01.02.

1–60. §2

61. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben, a 62. § (2)–(3) bekezdésében és a 63. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3) E törvény eljárási rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A Tpvt.-nek e törvény 34. §-ának (2) bekezdésével, illetve 49. §-ával megállapított rendelkezéseit azon magatartások tekintetében kell alkalmazni, amelyek vonatkozásában az elévülés 2005. november 1-jén még nem állt be.

(5) A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 18. §-a alapján az e törvény hatálybalépése előtt hozott határozatát visszavonja, ha a kötelezett a határozatban előírt kötelezettséget nem teljesítette, vagy a bíróság által felül nem vizsgált határozat a döntés szempontjából fontos tény félrevezető közlésén alapult, vagy a határozat szempontjából fontos piaci körülmények oly módon változtak meg, hogy a 17. §-ban foglaltak nem teljesülnek.

(6) A Tpvt. e törvény 1., valamint 4–9. §-ával megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

62. §4

63. §5

64. § E törvény 12. és 56–57. §-a az 1/2003/EK rendelet, 12. és 54–57. §-a a 139/2004/EK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 83. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–60. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 794. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 61. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 794. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 62. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 5. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

5

A 63. §-t a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 5. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére