• Tartalom

71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól

2020.12.24.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)–(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a felszolgálási díj mértékének tekintetében – a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj.

(2)2 A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni.

(3)3

(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül – az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének – külön jogszabályokban meghatározott – adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.

(5) A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek – ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik – az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem működik a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.

2. §4 E rendelet alkalmazásában közreműködő a vendéglátó üzletben alkalmazott munkavállaló.

3. § Ez a rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 21. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet 21. § 2. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2020. (XII. 23.) MK rendeletet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére