• Tartalom

2005. évi LXXIII. törvény

2005. évi LXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–9. §2

10. § (1) E törvény 2005. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásra tekintettel igénybevett kedvezmény lejártát követően a pályakezdő, illetve az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártyára a korábbi, pályakezdőként, illetve ösztöndíjas foglalkoztatottként történő foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. A pályakezdő és az ösztöndíjas foglalkoztatott START-kártya igénylése esetében a Pftv. 3. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Pályakezdő fiatalnak e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő foglalkoztatására a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig, de legkésőbb 2006. július 1-jéig a foglalkoztatás megkezdésének időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthető.

(4)–(7)3

11. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 86. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 799. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (4)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 799. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 11. §-t a 2005: CLXIII. törvény 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXII. törvény 2. § 799. pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére