• Tartalom

83/2005. (IX. 17.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet

83/2005. (IX. 17.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet

a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről

2005.09.20.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó termelőnek az általa termelt és a termelési régión belül működő helyi piacon értékesített tojáson nem kell feltüntetnie a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő, a termelő megkülönböztető számát tartalmazó és a meghatározott termelési eljárást engedélyező kódot, ha a termelt tojásokat kizárólag a termelési régión belül működő helyi piacon értékesíti, és az értékesítés helyén feltünteti a gazdasága nevét és címét.

(2) Termelési régión belül működő helyi piac a termelő gazdaságának székhelye szerinti megyében, ideértve a fővárost is (a továbbiakban együtt: megye), illetve az azzal szomszédos megyékben működő, a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti piac.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról szóló, 2005. június 21-i 1039/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére