• Tartalom

1039/2006. (IV. 7.) Korm. határozat

1039/2006. (IV. 7.) Korm. határozat

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedések egyes feltételeinek megállapításáról

2006.04.07.

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítését szolgáló kormányzati intézkedések keretében felvett hitelek futamideje 5 évről 10 évre meghosszabbítható legyen, a hitel felvételekor a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján megállapított

aa) 20–30 százalék közötti mértékű elemi kárt szenvedett, a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezőtlen adottságú térségben gazdálkodó,

ab) 30 százalék mértékű és afeletti elemi kárt szenvedett

mezőgazdasági termelők írásbeli kérelmei alapján, miniszteri rendeletben meghatározott eljárás szerint;

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) hozzájárul ahhoz, hogy a hiteltörlesztést az 5 és a 10 éves futamidejű hitelszerződések esetében is a hitelállomány egy évre eső arányos részének megfelelő összegben kelljen teljesíteni.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. A pénzügyminiszter az 1. a) pontnak megfelelően a pénzintézetekkel megkötött kezességvállalásról szóló szerződések módosítását kezdeményezheti.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos1

1

A Magyar Közlöny 2006. évi 50. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére