• Tartalom

2006. évi CIV. törvény

2006. évi CIV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról1

2011.01.01.

1–12. §2

13. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)–(5)3

(6) Az Ebktv. e törvény kihirdetésekor hatályos 14. § (3) bekezdésében meghatározott tanácsadó testület tagjai e törvény erejénél fogva válnak az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagjává azzal, hogy az Ebktv. e törvény 8. §-ával megállapított 17/C. § (4) bekezdésében meghatározott megbízatási idejük e törvény hatálybalépésekor kezdődik.

(7)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 6. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 25. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 933. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 13. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 933. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 13. § (7) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 212. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére