• Tartalom

2006. évi CV. törvény

2006. évi CV. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–5. §2

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően nyújtott szponzorálásra kell alkalmazni.

(2)–(3)3

7. § Ez a törvény a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke c) pontjának, 5. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 109. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 934. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 934. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére