• Tartalom
Oldalmenü

1100/2006. (X. 27.) Korm. határozat

a Pályamódosító Hitelprogramhoz kapcsolódó árfolyam-garanciáról

2006.10.27.

1. A Kormány a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a külön jogszabályban meghatározott Pályamódosító Hitelprogram finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig – a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján árfolyam-garanciát vállal. A program futamideje a garancia szempontjából 13 év. Az árfolyam-garancia a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.