• Tartalom

2006. évi CXII. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–21. §2

22. § (1) E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Jht. e törvény 5. §-ával módosított 6. §-át a törvény hatálybalépését megelőzően megkötött jelzáloghitel szerződések módosítása esetén is alkalmazni kell.

(3) A Jht. e törvény 6. §-ának (4) bekezdésével módosított 8. §-ának (6) bekezdését a törvény hatálybalépését követően indult felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

(4)3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 113. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–21. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 939. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 22. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 939. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére