• Tartalom

2006. évi CXXII. törvény

2006. évi CXXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–3. §2

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.

(2)3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 21. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 117. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 948. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 948. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére