• Tartalom

131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet 2006. június 30-án lép hatályba.

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a nem lép hatályba.

(3) A Kr. 17. §-ának (4) bekezdésében foglaltakkal ellentétben a Vhr. 7/C. §-ának (2) bekezdése, valamint 10/B. §-a és az azt módosító 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a nem veszti hatályát.

(4)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 115. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 308. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 308. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére