• Tartalom
Oldalmenü

14/2006. (IV. 28.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: KT) 14. §-ának (3) bekezdésében és 52. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdése alapján a következőket rendeljük el:

1. §1

2. § (1)2

(2) Az e rendelet 1. számú mellékletében a helyi önkormányzatok számára az 1. §-ban meghatározott különbözetek éves összegének 2006. április 30-áig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben egy összegben, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.

(3) Az e rendelet 2. számú mellékletében a társulások számára az 1. §-ban meghatározott különbözetek éves összegének 2006. április 30-áig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben egy összegben, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1–2. számú melléklet a 14/2006. (IV. 28.) PM–BM
együttes rendelethez3

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.