• Tartalom

149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról1

2008.05.16.

A Kormány egyes, a kormányzati irányítás korszerűsítésével megszűnő, országos hatáskörű államigazgatási szervek feladatainak további ellátása érdekében az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A Kormány

a) a Magyar Turisztikai Hivatalt,

b) a Nemzeti Sporthivatalt,

c) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, valamint

d) az Országos Területfejlesztési Hivatalt

(a továbbiakban együtt: Hivatalok) 2006. július 31. napjával megszünteti.

(2) A Hivatalok általános jogutódja – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

(3) Az Országos Területfejlesztési Hivatal jogutódja

a) a ROP és INTERREG irányító hatóságok által kötött, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatköre és működése körében létrejött polgári jogi, támogatási, közbeszerzési és foglalkoztatási szerződések tekintetében,

b) a Strukturális Alap Képző Központ (SAKK) feladatköre és működése körében létrejött szerződések tekintetében, valamint

c) a Pályázati Információs Központ (PIK) feladatköre és működése körében létrejött szerződések tekintetében

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2. § (1) Ahol rendelet Magyar Turisztikai Hivatalt, Nemzeti Sporthivatalt, Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, Országos Területfejlesztési Hivatalt, Nemzeti Területfejlesztési Hivatalt, vagy Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt említ, ott az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot kell érteni.

(2) Ahol rendelet ROP és INTERREG irányító hatóságot, Strukturális Alap Képző Központot (SAKK), Pályázati Információs Központot (PIK) említ, ott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet 2006. július 31-én lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 116. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 300. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére