• Tartalom

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt,

b)1

c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt.

(2)–(3)2

(4)3 Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez12A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Eljáró engedélyező hatóság

2.

szennyvíztisztító telep

Budapest, XXI. ker. (hrsz. 210005-
210020)

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

általános építésügyi hatósági engedély a
központi épületre

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

külső szállítási infrastruktúra

Budapest, XXI. ker. (hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)

építési engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

főgyűjtő

Budapest, I., III., XI. ker. 7 km hosszúságú főgyűjtője

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

átemelő

Budapest, IX. ker., Ferencváros (hrsz.
38040)

7.

Budapest, XI. ker., Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)

8.

Budapest, XI. ker., Albertfalva (hrsz.
43587)

9.

folyó alatti átvezetés

Budapest, IX-XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése

10.

Budapest, XI-XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése

11.

komposztáló telep

Budapest XVIII. ker. (hrsz. 140018)

általános építésügyi hatósági engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala


2.

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Eljáró engedélyező hatóság

2.

szennyvíztisztító telep

Zirc (hrsz. 0211)

vízjogi engedély
(módosítás)

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

Hegyesd (hrsz.
079)

4.

csapadékvízgyűjtő
csatorna

Veszprém (43-T-
0, 43-O-0 sz. csatornák)

vízjogi engedély

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez13

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

6

A 4. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére