• Tartalom

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt.

(2)–(3)1

(4)2 Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)8 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez10


A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Eljáró engedélyező hatóság

2.

hulladéklerakó telep

Királyszentistván
(hrsz. 017)

egységes környezethasználati engedély

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal11

3.

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal12

4.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

5.

Bekötőút

Királyszentistván
- a 7213. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal13

6.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság


2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély

Eljáró engedélyező hatóság

2.

hulladéklerakó telep

Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi épületre, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra, utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal14

4.

bekötőút

Nyíregyháza - a Nyíregyházát elkerülő (épülő)
4. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

5.

hulladéklerakó telep

Kisvárda
(hrsz. 68)

egységes környezethasználati engedély (módosítás)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal15

6.

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal16

7.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

bekötőút

Kisvárda - a 4108. és 4109. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal17

9.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

10.

hulladéklerakó telep

Nagyecsed
(hrsz. 188)

egységes környezethasználati engedély (módosítás)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal18

11.

építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal19

12.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

bekötőút

Nagyecsed - a
4918. sz. úttól a hulladéklerakó telepre

építési engedély

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal20

14.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez21

1

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

11

Az 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére