• Tartalom

152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2012.03.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz beruházásai képezik.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes beruházások megvalósításával összefüggő hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a szakhatóságként közreműködő szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz

 

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély

Első fokú
engedélyező hatóság

Másodfokú
engedélyező hatóság

1.

Főpálya

234 és 279 km szelvény között

építési engedély

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

vízjogi engedély

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez3

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Útügyi építési engedély

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem

illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Építésügy

fővárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

Közlekedés

- légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság központja

- vízi közlekedés: a vízi úttá minősített belvizet és kikötőt érintő ügyekben (az úszóműves kikötő kivételével), valamint a vízi úttá nem minősített belvizet és úszóműves kikötőt érintő ügyekben

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala


Nemzeti Közlekedési Hatóság központja

Földtan

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

- rendőrség

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

Tűzvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős Miniszter

Földművelésügy

- termőföldvédelem

illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala

földügyért felelős miniszter

- talajvédelem

megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- erdővédelem

megyei kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója

2. Vízjogi engedély

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Építésügy

fővárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

Közlekedés

- közút

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

- vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

- légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Földtan

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

- rendőrség

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

Tűzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

Földművelésügy

- termőföldvédelem

Illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala

földügyért felelős miniszter

- talajvédelem

illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- erdővédelem

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Egészségügy

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Műszaki biztonság

fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

A rendeletet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. december 7. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 152. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére