• Tartalom

2006. évi XIX. törvény

2006. évi XIX. törvény

a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E törvény hatálybalépése nem érinti az eljárások elhúzódása miatt e törvény hatálybalépése előtt megnyílt jogorvoslati lehetőségek, valamint kártérítési és kártalanítási igények érvényesítését.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. február 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 44. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 892. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére