• Tartalom
Oldalmenü

19/2006. (VII. 31.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosítom:

1–41. §1

42. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, 2–7. §-a, 9–10. §-a, 13. §-a, 16. §-a, 18–21. §-a, 23–32. §-a, 33. §-ának (1) bekezdése, 34–41. §-a e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) Az e rendelet 25. §-ában foglalt képesítésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó módosításokat – az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedély alapján működő játékkaszinóban – a hatálybalépéskor már fennálló munkaviszonyra az engedély érvényességének lejártáig nem kell alkalmazni.

(4)–(6)2

1–2. számú melléklet a 19/2006. (VII. 31.) PM rendelethez3

1

Az 1–41. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 42. § (4)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.