• Tartalom

2/2006. (II. 17.) OM rendelet

2/2006. (II. 17.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

2008.05.16.

1–2. §1

3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

Az 1–2. §t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 13. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére