• Tartalom

22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–18. §2

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet jelenlegi 6. §-a, melynek rendelkezéseit 2006. január 1-je és e rendelet hatálybalépése között benyújtott hitelkérelmek esetében sem kell alkalmazni, és a már befizetett kezességvállalási díjat vissza kell fizetni.

(2) A 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet – e rendelet 1. §-ával megállapított – 6. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az abban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépést követően benyújtott hitelkérelmek esetében kell alkalmazni.

(3) Az R. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 1. § (1) bekezdését, az e rendelet 13. §-ával megállapított 32. § (1) bekezdését, az e rendelet 17. §-ával megállapított 38. § (4) bekezdését és az e rendelet 18. §-ával megállapított 43. § (2) bekezdését a hatálybalépést követően elbírált pályázatok alapján igénybe vett támogatásokra kell alkalmazni.

(4) Az R. – e rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított – 5. § (2) bekezdés cb) pontjában, az e rendelet 5. §-ával megállapított 15. § (1) bekezdésében, az e rendelet 6. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdésében, az e rendelet 8. §-ával megállapított 20. § (8) bekezdés d) pontjában, az e rendelet 10. §-ával megállapított 25/B. §-ában, valamint az e rendelet 15. §-ával megállapított 32/D. § (1) és (9) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(5) Az R. – e rendelet 4. §-ával megállapított – 7. § (2) bekezdésének b) pontjának, az e rendelet 7. §-ával megállapított 19. § (3) bekezdésének, az e rendelet 9. §-ával megállapított 24. § (12) és (16) bekezdésének, az e rendelet 11. §-ával megállapított 28. § első mondatának, az e rendelet 12. §-ával megállapított 29/A. §-ának és az e rendelet 14. §-ával megállapított 32/C. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 108. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 374. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére