• Tartalom
Oldalmenü

23/2006. (XI. 9.) KüM határozat

a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ainak hatálybalépéséről

2006.11.09.
A 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának 12. cikke szerint az Alapszabály a tagok kétharmadának jóváhagyásával módosítható.
Az Alapszabály 12. cikke szerinti módosításhoz szükséges jóváhagyásra 2006. szeptember 30-án került sor.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2007. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ai 2007. január 1-jén, azaz kettőezer-hét január elsején lépnek hatályba.