• Tartalom

234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. § (1) bekezdésének a), b), f), h), k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 68. § (2) bekezdésére, a Kormány a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)16

(3) A Br. 29. §-ának e rendelet 7. §-ával módosított rendelkezéseit hatálybalépését követően benyújtott átlépési nyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni.

(4)–(5)17

Melléklet a 234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelethez18

1

A rendeletet az 585/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 15. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére