• Tartalom
Oldalmenü

234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. § (1) bekezdésének a), b), f), h), k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 68. § (2) bekezdésére, a Kormány a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről a következőket rendeli el:

1–14. §1

15. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

(3) A Br. 29. §-ának e rendelet 7. §-ával módosított rendelkezéseit hatálybalépését követően benyújtott átlépési nyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni.

(4)–(5)3

Melléklet a 234/2006. (XI. 24.) Korm. rendelethez4

1

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 254. pontja hatályon kívül helyezte.