• Tartalom

235/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

235/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. § (1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. E rendelet 2. §-ának rendelkezéseit a pénztáraknak a 2007. január 1-jét követő időszak vonatkozásában kell először alkalmazni.

(2)–(3)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 126. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 253. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 253. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére