• Tartalom

257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2014.09.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) E rendelet 1. melléklete állapítja meg a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló engedélyezése ügyében eljáró hatóságokat.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó különös eljárási szabályok alapján az ügyekben szakhatóságként közreműködő szerveket a 2. melléklet határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez5

A Bátaapátiban építendő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt első- és másodfokú eljáró hatóságok

Létesítmény

A létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához
szükséges engedély

Első fokú eljáró
hatóság

Másodfokú eljáró
hatóság

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló

Bátaapáti hrsz.:
0112/2, 0114/1, 0115, 0119, 0123/1, 0124/4, 0124/8

környezetvédelmi engedély

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Területvédelmi Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség [OKTF]

tároló létesítési engedély

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

2. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelethez6

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Környezetvédelmi engedély:

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezet- és település-egészségügy

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

helyi környezet- és természetvédelem

érintett települési önkormányzat jegyzője

Tolna Megyei Kormányhivatal

nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

földművelésügy:

 

 

- erdővagyonvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- talaj (termőföld) védelem

Tolna Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- termőföld mennyiségi védelem

Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatalának járási földhivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala

közlekedés

Baranya Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Régészet és műemlékvédelem

Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

földtani közeg, ásványi nyersanyag védelme

Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

lakosság életének védelme

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

településrendezési előírásokkal való összhang

az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelem

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség [OKTF]

építésügy

Szekszárdi Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

földművelésügy:

 

 

- állategészségügy

Tolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

- talaj (termőföld) védelem

Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

közlekedés

Baranya Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

rendészet:

 

 

- rendőrség

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály

országos rendőrfőkapitány

polgári védelem, tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

földtan, bányászat

Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

vízügy

Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság [OVH]

3. Radioaktív anyag közúti szállítási engedély:

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

közlekedés

Tolna Megyei Közlekedési Felügyelőség

Nemzeti Közlekedési Hatóság központja

rendészet:

- rendőrség

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály

országos rendőrfőkapitány

1

A rendeletet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 112. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

Az 1. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére