• Tartalom

264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében, valamint 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 1–2., 5. és 8–9. alpontjában,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. §-ának (4) bekezdésében,

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 16. §-ában,

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. §-a (3) bekezdésének c) pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-ának (1) bekezdésében,

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének b) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének b), c), i), e), l) és s) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. §-ában, 11. §-ában és 68. §-ának (4) bekezdésében,

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának c) pontjában,

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának a) pontjában,

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének j) és p) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) és m) pontjában,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának a) pontjában,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának a)–e), h)–k) f–i) és l) pontjában,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a)–b), g) és h) pontjában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 59. §-a (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjában,

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében,

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 113. §-ának a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a (5) bekezdésének b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. §3

6–12. §4

13. §5

14–17. §6

18. §7

19–29. §8

30. §9

31–42. §10

43. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)11

(3) A 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet I. „Közvetlen adatgyűjtések” fejezetében az 1392/06 nyilvántartási szám alatt megjelölt adatszolgáltatást a kijelölt megyei közlekedési felügyeletek helyett a Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölt regionális igazgatóságai, illetőleg az 1396/06 nyilvántartási szám alatt megjelölt adatszolgáltatást a megyei közlekedési felügyeletek helyett a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai kötelesek teljesíteni a jogelőd szervek adatgyűjtése alapján, a jogszabályban meghatározott határidőben és feltételek szerint.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 129. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14–17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 19–29. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 31–42. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 43. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 234. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére