• Tartalom

288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a), u) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően beváltott vények esetén kell alkalmazni.

(3)–(5)3

(6) Az e rendelet 8. §-ával megállapított R. 7/C. §-ának rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 217. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (3)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 217. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 217. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére