• Tartalom

2006. évi III. törvény

2006. évi III. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2–9. §3

10. §4

11–14. §5

15. §6

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. A Ptk. 209/B. §-ának – e törvény 5. §-a (2) bekezdésével megállapított – (2)–(4) bekezdését, és 301/A. §-ának – e törvény 8. §-ával megállapított – (6) bekezdését a törvény hatálybalépését követően nyilvánosan megismerhetővé tett, illetve alkalmazásra ajánlott általános szerződési feltételek tekintetében kell alkalmazni. A törvény 1. §-át, 4. §-ának (2) bekezdését, 10. §-ának (2) bekezdését, 11. és 13. §-át a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

(3)7

17. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről [a törvény 3. §-ának (2) bekezdése, 4. §-ának (2) bekezdése, 5. és 7. §-a, 10. §-ának (2) bekezdése, 11. §-a, és 12. §-ának (2) bekezdése];

b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, 7. cikk (2) bekezdés [a törvény 12. §-ának (2) bekezdése];

c) az Európai Parlament és a Tanács 2000/35/EK irányelve (2000. június 29.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelem leküzdéséről, 3. cikk (3)–(5) bekezdés (a törvény 8. és 13. §-a);

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról, 12. cikk (2) bekezdés (a törvény 15. §-a).

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. január 4. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 5. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–9. §-t és a 2. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 11–14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 15. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 16. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 884. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére