• Tartalom

3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet

3/2006. (VII. 14.) MeHVM rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert helyettesítő államtitkár kijelöléséről1

2006.07.14.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert – akadályoztatása esetén, eltérő rendelkezése hiányában – Gál J. Zoltán államtitkár helyettesíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére